Volná pracovní místa

Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace přijme do pedagogického sboru nového kolegu nebo kolegyni na pozice:

  • učitel/učitelka I. stupně základní školy,
  • učitel/učitelka II. stupně základní školy – aprobace český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, dějepis,
  • vychovatel/vychovatelka ve školní družině.

Požadované vzdělání a předpoklady:

  • Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost – splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle § 3, § 4, § 7, § 8, § 16 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – předložení originálů dokladů o dosaženém vzdělání k nahlédnutí při pracovním pohovoru.
  • Plná svéprávnost, trestní a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost – nutno doložit před případným vznikem pracovního poměru.

Požadavky zaměstnavatele:

Vysoké pracovní nasazení, dobré nápady, znalost práce s počítačem – elektronické vedení pedagogické dokumentace, vstřícné a korektní jednání, příjemné vystupování, schopnost samostatně plnit pracovní úkoly, pracovní entuziazmus, aktivní přístup k naplňování rozšířené vzdělávací nabídky školy (třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, třídy se sportovním zaměřením), ochota spolupráce se zaměstnanci školy na plnění společných vzdělávacích zájmů školy, schopnost respektovat autoritu nadřízených osob.

Součástí přijímacího řízení bude absolvování pracovního pohovoru se zaměstnavatelem.

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 24. 8. 2021

Pracovní poměrbude uzavřen na dobu určitou v souladu s § 23a zákona o pedagogických pracovnících. Na všech pozicích však nabízíme perspektivu trvalého pracovního poměru.

Nabídky s uvedením kontaktních údajů (telefon, e-mail), motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail info@zsoticka.opava.cz do 6. 4. 2021. K případné účasti na pohovoru se zaměstnavatelem budete vyzváni telefonicky.

V Opavě 24. 3. 2021                                                                                      Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D., ředitel školy