Vyjádření ředitele školy k článku v „červeném Regionu“

                V úterním Regionu Opavsko ze dne 23. 2. 2021 jsme se dostali na titulní stranu s nadpisem „Škola zavřena! Hygienici to popírají“. Článek působí dojmem senzace, ale v realitěk žádnému rozporu s hygienou nedochází. Rád bych proto uvedl věci na pravou míru.

                Stejně jako spoustě škol před námi se ani nám nevyhnula epidemie, která se už prakticky rok pohybuje státem, a to přestože celou dobu striktně dodržujeme všechna hygienická opatření, která nám byla nařízena. Podobně jako ve všech ostatních školách probíhá běžná prezenční výuka v budově školy pouze v prvních a druhých třídách. Veškerá ostatní výuka probíhá každodenně online, tj. přes počítač. V budově školy se tak pohybují již od října pouze učitelé prvních a druhých tříd, vychovatelé ve školní družině, správní zaměstnanci (pan školník, paní hospodářka, paní asistentka, úklidový personál) a vedení školy. Drtivá většina zaměstnanců učí denně z vlastního domova a do školy docházejí výjimečně, pokud něco mimořádně potřebují. Přesto je k stávajícímu provozu v budově školy potřeba zejména dostatek provozního personálu, abychom zajistili všechny potřebné hygienické nároky. Výpadek několika pedagogických pracovníků je problém řešitelný, výpadek několika správních zaměstnanců je mnohem horší. A to se nám právě stalo v minulém týdnu. Na mne pak zbyla nemilá úloha zkonzultovat situaci s krajskou hygienickou stanicí a školským odborem magistrátu města a ze své pravomocibohužel zavřít budovu školy – tedyv reálu přesunout naše první a druhé třídy na distanční výuku. Učili jsme tedy nadále, ale bohužel i v těchto třídách přes počítač.Zdravým správním zaměstnancům,vychovatelům apod. jsem doporučil „homeoffice“, ostatní dostali prostor se dát do pořádku. Ve škole jsme zanechali pouze jednoho zaměstnance, který vyřizoval telefony a další běžnou agendu. Po týdnu jarních prázdnin a týdnu této uzávěry jsme v pondělí 22.2. opět spustili běžný provoz prvních a druhých tříd v budově školy i školní družiny.

K žádnému rozporu s hygienou nedošlo. Zavření budovy školy a přesunutí výuky prvních a druhých tříd na distanční vzdělání je v aktuální situaci totéž. Koneckonců uvnitř článku v Regionu si můžete přečíst mou doslovnou citaci, že výuka je přesunuta do distančního modelu.

Osobně jsem přesvědčen, že problém spočívá vnešťastném názoru části populace, že učitelé i děti už rok nechodí do školy, mají volno a flákají se. Pak to působí dojmem, že když jsou děti doma,mají online výuku a škola se fyzicky na týden zavřela,zároveň také neplní svůj účel. Ze své pozice však mohu všechny ubezpečit, že děti na Otické každý den poctivě pracují, mají online hodiny a učitelé poctivě učí. Za své vlastní žáky dám ruku do ohně, že se každý z nich snaží denně pracovat. Prázdniny rozhodně nemají. I minulý týden škola, byť formálně zavřená, byla celou dobu v plném provozu.

Zde reakce na článek končí a může skončit i vaše čtení. Pokud však máte ještě chvilku a chuť se problematikou zabývat, můžete si přečíst ještě druhou částtextu, kde popíšu, co musíškola udělat pro to, aby za nynější situace mohla fungovat v „běžném“ provozu a také krátké zamyšlení. Myslím si, že to do celé situace přinese potřebný vhled navíc.

Na začátku školního roku jsme dostali z ministerstev školství a zdravotnictví poměrně detailní rozbor, co vše musíme neustále dodržovat.Konkrétní předpisy a doporučení naleznete na jejich stránkách. Na základě toho jsem pak sestavil několik vnitřních předpisů školy. Naši zaměstnanci je opravdu pečlivě dodržují. Žáky i rodiče jsme informovali o všem, co se v budově školy děje a na čem nám záleží. Zjednodušeně řečeno se snažíme minimalizovat množství kontaktů mezi dětmi i jednotlivými zaměstnanci, neboť naším úkolem je snížit na minimum případný přenos infekce, a zároveň jsme ze stejného důvodu zvýšili úklidové nároky na maximum toho, co jsme schopni logisticky zvládnout.

Co si pod tím představit za aktuálního provozu? Jednotlivé třídy (1. A, 1. B, 2. A, 2. B) vcházejí do budovy školy v rozdílnýchčasech, jiným vchodem a začínají výuku v různou dobu. Nepotkávají se v šatnách, o přestávkách, ani u oběda ve školní jídelně. Mezi vyučovacími hodinami se navíc na toaletách provádí pravidelný úklid a dezinfekce podle předem propočteného schématu.Také školní družina je rozdělena do dvou různých budov. Žáci prvních a druhých tříd jsou v úplně jiných budovách, na školní hřiště jde jedna třída, zatímco druhá se z něj vrací. Každá třída má také jednoho jasně určeného vychovatele, který se jí věnuje. I zde minimalizujeme vzájemný kontakt.

Mimochodem tyto zásady jsme dodržovali i v době střídavé výuky v předvánočním provozu, tj. v době, kdy v budově školy bylo zhruba 85% všech našich žáků. Už jen zorganizovat v této situaci průchod všech dětí školní jídelnou tak, aby vždy byly uvnitř jen dvě třídy najednou s rozestupy, bylo zadání, které propočítávalo několik lidí a pak jej realizovala celá škola. 

Také všechny pracovní schůzky, klasifikační porady, pedagogické rady, metodická sdružení pedagogů, prostě vše, kde se setkává významná část pedagogického sboru, provádíme již od října online. Na vše jsme se od srpna připravovali a z pozice ředitele musím jen pochválit svůj pedagogický sbor, který si už od počátku uvědomoval závažnost situace a postavil se k problému čelem. I ti nejstarší se s vervou pustili do ovládání IT technologií tak, abychom dětem poskytli maximum možného za aktuální komplikované situace. Víme, že vzdělávání trpí stejně, jako trpí celá společnost. Každý z nás by se nejraději ihned vrátil do školy a pracoval jako kdysi. Ale bohužel to nejde, a tak děláme všechno pro to, aby naši žáci byli aktuální situací postiženi co nejméně.

Největší problém spatřuji nyní v tom, že jsme vůči sobě málo ohleduplní. Obtížně jsem vysvětloval našim rodičům, že jsem si všechny ty logistické přesuny nevymyslel schválně, abych jim komplikoval život. Jsou rodiče, kteří i dnes pošlou evidentně nemocné dítě do školy s tím, že mělo jen trochu teplotu. „Dnes se to přeci zvládne a pak se uvidí.“Dokonce jsou rodiny, které jsou pozitivní, a přesto nám pošlou své dítě do školy, protože je přece bez příznaků. Bohužel děti bez příznaků mohou také být přenašečem choroby, která pak dopadá na další děti, jejich rodiny a také naše zaměstnance.

Chápu, že se ve sdělovacích prostředcích objevují rozporuplné informace. Chápu, že ne všichni souhlasíte s dílčími kroky vlády a řešili byste situaci jinak. Nicméně jedna věc by nám měla být jasná všem. Situace je závažná a není dobrý nápad si vzájemně házet klacky pod nohy. Za naši školu a všechny její zaměstnance vám mohu slíbit: „Děláme vše pro to, abychom zajistili nejen vzdělání, ale v prvé řadě zdraví vašich dětí“. A rád bych vás také poprosil: „Chovejte se stejně ohleduplně vy k nám.“ Když máte jakoukoli pochybnost, že vaše dítě může být nositelem byť obyčejného nachlazení, neposílejte jej do školy. Riziko je příliš velké. Také naši zaměstnanci při první známce nachlazení či jakékoli respirační choroby ihned zůstávají doma. Buďme k sobě vzájemně tolerantní.

Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám i všem blízkým hlavně zdraví

Arnošt Žídek