Online Veletrh středních škol v MS kraji

ONLINE Veletrh středních škol v Moravskoslezském kraji, který je určen žákům, jejich zákonným zástupcům a všem uchazečům o studium na středních školách v našem kraji pro školní rok 2021/2022, bude spuštěn dne 18. ledna 2021. Učitelé a případně i žáci z aktuálně 116 přihlášených středních škol všech zřizovatelů působících na území Moravskoslezského kraje budou distanční formou prezentovat školu a odpovídat na otázky zájemců o studium, a to prostřednictvím aplikace ZOOM na portálu veletrh-skol.msk.czkterý bude veřejnosti zpřístupněn od pátku 15. ledna 2021.

Mgr. Libuše Martínková, kariérní poradce

TERMÍNY ONLINE HOVORŮ