Informace k přijímání žáků do 6. tříd budou 1.2.2021

Vážení rodiče.

Kompletní informace k přijímání žáků do 6. tříd pro školní rok 2021/22 budou na našich webových stránkách zveřejněny 1. 2. 2021. Naše škola bude opět nabízet třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, třídu se sportovním zaměřením a běžnou třídu bez zaměření. 

Informace budou obsahovat také termíny a způsob podávání přihlášek, termín přijímacích zkoušek do matematické třídy a termín talentových zkoušek do sportovní třídy. Předběžně můžete počítat s přijímacími zkouškami v druhé polovině dubna, tedy až po přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia. 

Žádosti o přijetí na naši školu nám tedy zatím neposílejte. Času je ještě dostatek.

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
ředitel školy