Práce v distanční výuce

I v distanční výuce se dá učit a pracovat tvořivě. Dokladem toho jsou práce žáků 5.B, 6.A, 7.C a 9.C.

Lapbooky

V předmětu přírodopis si žáci 6.A museli poradit s  výrobou lapbooků a interaktivních pomůcek. Zvolili si témata, která je baví a zajímají. Během stříhání, lepení a hledání zajímavostí si dané učivo prohloubili a zpestřili si chvilky kreativní tvorbou :-).

Myšlenkové mapy a Vennovy diagramy

Myšlenkové mapy a Vennovy diagramy byly zase mnohdy doposud nepoznanou výzvou pro žáky 7.C. Tyto metody patří k metodám kritického myšlení a vyžadují zapojení i jiných dovedností než jen paměťového učení. Tématem pro vytvoření myšlenkové mapy byly Počátky českého státu v 10. století.  Uvědomit si rozdíly a společné prvky mezi rytířskými řády, které vznikly během křížových výprav, jim měly pomoct tzv. Vennovy diagramy.

Na tvorbu myšlenkových map se zaměřili i žáci 5.B a pomocí nich se snažili zachytit aktivity podzimních prázdnin.

Plakát k výstavě

Žáci 9.C netradičním způsobem zpracovávali téma českých podniků, které vznikly v tzv. 1. republice v letech 1918-1938. Jejich úkolem bylo vytvoření plakátu k výstavě s názvem ,,Slavné české značky 1. republiky. Použili k tomu aplikaci Postermywall. Mnoho plakátů působí opravdu profesionálním dojmem tak, že by na výstavu určitě přilákalo spoustu návštěvníků.

K. Staňková