Výuka na ZŠ Otická od 18.11.2020

Vážení rodiče.

Od středy 18.11. bude opět probíhat standardní, tj. prezenční výuka 1. a 2. tříd základních škol. Z včerejšího vládního nařízení však vyplývají jistá omezení školního provozu – zejména je nezbytné, aby se vzájemně nepotkávali žáci různých tříd. Žáci budou vstupovat do školy různými vchody a také začátky a konce výuky v jednotlivých třídách budou v jinou dobu proto, aby se žáci nepotkávali ani ve vnitřních prostorách školy – v šatnách, na toaletách, v jídelně, apod. Začínáme proto v rozdílný čas s desetiminutovými rozestupy. 

Třída II.A začíná v 7:45 a vstupuje do školy hlavním vchodem od 7:35.
Třída I.B začíná v 7:55 a vstupuje do školy zadním vchodem – od školní družiny od 7:45.
Třída II.B začíná v 8:05 a vstupuje do školy hlavním vchodem od 7:55.
Třída I.A začíná v 8:15 a vstupuje do školy zadním vchodem – od školní družiny od 8:05.

Všichni rodiče prvních tříd tedy vodí své děti k zadnímu vchodu – od družiny, přestože ranní družinu nevyužívají. Hlavním vchodem vchází pouze druhé ročníky. Potřebujete-li přijít ke škole dříve a hrozí-li setkání s jinou třídou, můžete využít ranní školní družiny. Třídy budou separovány i v družinách, budou mít vlastního vychovatele.

Veškerá výuka bude posunuta pro příslušnou třídu o 5 či 15 minut dopředu nebo dozadu dle příslušného začátku vyučování. Tomu odpovídá i konec vyučování.
I.A končí po 4. vyučovací hodině v 11:55.
I.B končí po 4. vyučovací hodině v 11:35.
II.A končí po 4. vyučovací hodině v 11:25 (pondělí, středa, pátek) a po 5. vyučovací hodině v 12:20 (úterý, čtvrtek).
II.B končí po 4. vyučovací hodině v 11:45 (středa, čtvrtek, pátek) a po 5. vyučovací hodině v 12:40 (pondělí, úterý).

Také provoz družiny je rozdělen. Ranní i odpolední družina je v případě I.A a I.B v červené družině. Třída II.A bude v budově školy a děti předáváte i přebíráte hlavním vchodem, kde si na družinu zazvoníte. Třída II.B bude v modrém domečku na školním dvoře.  

Školní jídelna bude v provozu mezi 11:30 – 12:45 tak, aby se všechny Vaše děti najedly. Obědy budou jídelnou od 18.11. opět automaticky nastaveny. Pokud je nechcete využívat, je třeba si je samostatně odhlásit. 

Upozorňuji, že při celém pobytu ve škole je nezbytné, aby mělo Vaše dítě nasazenu roušku, samozřejmě kromě jídla, pití apod. Osobně doporučuji vybavit dítě igelitovým pytlíčkem s rouškou náhradní (klidně i 2-3), aby si ji v průběhu dne mohlo vyměnit. Bude to lepší i z hygienického hlediska. Tělesnou výchovu budeme řešit pohybem na čerstvém vzduchu, pokud to počasí dovolí. Buď půjdeme s dětmi na procházku nebo využijeme hřiště na školním dvoře. Doporučuji proto mít s sebou teplé oblečení. Také v rámci školní družiny se budeme snažit s dětmi být co nejdelší čas venku.  

Pokud jste měli zapůjčeny školní tablety či notebooky, prosím Vás o jejich navrácení. 

Přeji hezký den
Arnošt Žídek