Výsledky hlasování o školskou radu

Vážení rodiče.

Zatímco hlasování o amerického prezidenta stále rozhodnuto není, u nás výsledky hlasování do školské rady máme. 

Mezi rodiči evidujeme 130 platných hlasů (129 standardních a 1 poštovní – dotyčnému rodiči nešel vyplnit formulář a požádal o alternativní hlasování – nabídli jsme možnost odhlasovat na školní email) s následujícími výsledky:

1. Ing. Jaroslav Kania – 70 hlasů (53,8% všech hlasů)
2. Pavlína Adámková – 61 hlasů (46,9%)
3. Michaela Pelcová – 53 hlasů (40,8%)
4. Olga Kožialová – 37 hlasů (28,7%)
5. Jan Babák – 28 hlasů (21,7%)

První dva v pořadí se tedy stávají členy naší nové školské rady. Chtěl bych však poděkovat všem uchazečům, neboť měli zájem pro naši školu udělat něco nadstandardního. Tohle není soutěž o vítěze, protože vyhrajete jen nehonorovanou práci navíc. Právě proto si postoje u každého z uchazečů velmi vážím. Také z hlediska demokracie a zájmu o dlouhodobé směřování na naší škole bylo důležité, že se nejednalo o nějakou formální domluvu ani mezi rodiči, ani mezi pedagogy. Skutečně jsme hlasovali. Proto děkuji také nejen zúčastněným ve volebním klání, ale všem rodičům, kteří věnovali chvíli svého času, odhlasovali a měli zájem se aktivně zúčastnit dění na naší škole. Jsem si vědom, že počet hlasujících je o něco nižší, než u hlasování během třídních schůzek, což se dalo očekávat. Přesto však jsem přesvědčen, že kdo chtěl se hlasování zúčastnit, svou příležitost měl.

Pro zajímavost je rozhodnuto také mezi pedagogy, kde nehlasovali pouze 4 pedagogičtí zaměstnanci školy, s následujícími výsledky:

1. Mgr. Magda Krasnokutská – 32 hlasů (74,4%)
2. Mgr. Jiří Kerlin – 28 hlasů (65,1%)
3. Mgr. Pavla Kleinová – 21 hlasů (48,8%)

Myslím si, že jsme volby provedli naprosto transparentně a demokraticky – podklady k průběhu hlasování jsou k nahlédnutí komukoli k dispozici u mne v ředitelně. Takže pokud k tomu nikdo nepodá další výhrady, máme definovánu školskou radu v následující sestavě:

Ing. Jaroslav Kania
Pavlína Adámková
Mgr. Magda Krasnokutská
Mgr. Jiří Kerlin
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
Mgr. Hana Křížová

Poslední dva členové byli navrženi Statutárním městem Opava. Upozorňuji ještě na poslední změnu, kterou dodalo MŠMT na poslední chvíli k 29.10., kdy u nás běžely hlasování mezi rodiči i pedagogy, tj. že vzhledem k mimořádnému stavu bude dosavadní školská rada stále v úřadu, a to do tří měsíců po skončení mimořádného stavu – tedy minimálně do 20.11 + 3 měsíce nebo ještě déle. Teprve pak přejdou pravomoci na nově odhlasovanou školskou radu. Také příslušný dokument MŠMT je k dispozici v ředitelně, pokud cítíte potřebu jej vidět a nechce se vám jej hledat na stránkách ministerstva, kde je také veřejně online. Je v něm zpochybněna i případná online volba, se kterou běžné volební řády nepočítají. Je třeba říci, že volební řád školských rad Statutárního města Opava je napsán velice dobře – s alternativními variantami voleb počítá a hlasování lze považovat za platné, tj. nemusíme to dle zákona opakovat. Pokud však někdo máte výhrady, můžete se ozvat nebo si přijít do ředitelny prohlédnout všechny související dokumenty. Jsou Vám zcela k dispozici, včetně mého případného odborného komentáře.
 
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.

ředitel školy