Informace pro rodiče vycházejících žáků

Vážení rodiče,

v odkazech posílám informace k termínům a vyplnění přihlášek na střední školu pro žáky 9. tříd a také pozvánku k online setkání ohledně této problematiky, které se koná jako jedna z náhradních akcí Opavského veletrhu povolání.

Pozvánka pro rodiče – online setkání

Informace o přihláškách a přijímacích zkouškách na SŠ

Mgr. Libuše Martíková

kariérní poradce