Organizace výuky na ZŠ Otická od 12. 10. 2020

Vážení rodiče.

Dle vyhlášení vlády ze dne 8. 10. 2020 přechází od pondělí 2. stupeň všech škol na tzv. „smíšenou výuku“, tj. polovina tříd bude týden doma na distanční výuce a druhá polovina bude chodit do školy a pak se to za týden vymění.

V naší škole to bude vypadat takto:

1) Na prvním stupni se nic nemění. Pojedeme nadále standardně. Rušíme jen hodiny plavání, místo kterých budou standardní hodiny tělesné výchovy.

2) Od pondělí 12. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020 půjdou do školy třídy 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 8. B a 9. A. Třídy 6. C, 7. B, 7. C, 8. C, 9. B a 9. C naopak zůstanou doma na distanční výuce. O týden později ve dnech 19. – 23. 10. 2020 to bude opačně. 

3) Dětem, které jsou doma na distanční výuce, odhlásila jídelna obědy. Každé dítě má však během toho týdne na obědy právo. Pokud chcete, aby v této době chodilo na obědy, kontaktujte jídelnu a oběd si opět sami přihlaste. Dětem doporučuji chodit na oběd mimo špičku, kdy končí výuka po jednotlivých hodinách – tj. ideálně mezi 12:10 – 12:30 nebo 13:05 – 13:25. Jídelna je v té době poloprázdná a hrozí menší riziko nákazy při čekání na oběd apod.

4) Jak přistoupíme k distanční výuce? Děti budou částečně pracovat samostatně. Úkoly budeme zadávat do Školy Online. A částečně povedeme přímou výuku virtuálním způsobem přes systém Google Classroom, kde vždy dětem online vysvětlíme problematiku, dáme zpětnou vazbu, co se povedlo nebo nepovedlo na zadaných úkolech a zadáme další činnost. Během týdne s přítomností ve škole, bude probíhat standardní výuka, kdy vysvětlíme veškerou problematiku tak, aby dítě mohlo opět chvíli pracovat samostatně. Za výuku v každém předmětu je zodpovědný pedagog. Upozorňuji, že na rozdíl od jarního období je distanční výuka povinná, děti se jí musí zúčastnit a musí dodávat požadované výstupy stejně, jako by byly ve škole. Pokud nemá Vaše dítě přístup k počítači, notebooku, chytrému telefonu apod., máme na škole k dispozici několik tabletů, které můžeme dětem zapůjčit. K výpůjčce je však nutné sepsat smlouvu mezi školou a zákonným zástupcem.

4) Došlo k prodloužení podzimních prázdnin o dny 26. a 27. 10. 2020. Podzimní prázdniny tak budou trvat celý týden 26. – 30. 10. Takže nás vlastně čeká cyklus dvou týdnů střídavé výuky, kdy bude jednou třída doma, jednou ve škole a pak budou následovat týdenní prázdniny. Nikdo neví, co se stane potom a zda nebude nutné v omezeném provozu pokračovat. Opatření jsou oficiálně na dva týdny, ale situace se zatím nijak nelepší a buďme proto raději připraveni na to, že takto můžeme fungovat déle než jen do konce října. O to víc bych apeloval na děti, ať se skutečně doma učí a neberou distanční výuku jako „týdenní volno“.

5) Je zjevné, že socializační kurzy 8. tříd již nepřicházejí v úvahu. Museli jsme je zrušit.

Dne 9. 10. 2020

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
ředitel školy