Hledáme učitele/učitelku I. stupně

Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace

hledá učitele/učitelku I. stupně základní školy

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost – splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3, § 4 a § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – předložení originálů dokladů o dosaženém vzdělání k nahlédnutí při pohovoru.

(plná svéprávnost, trestní a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost – nutno doložit před případným vznikem pracovního poměru)

Požadavky zaměstnavatele:

Vysoké pracovní nasazení, znalost práce s počítačem – elektronické vedení pedagogické dokumentace, vstřícné a korektní jednání, příjemné vystupování, schopnost samostatně plnit pracovní úkoly, pracovní entuziasmus, aktivní přístup k naplňování rozšířené vzdělávací nabídky školy, ochota spolupráce se zaměstnanci školy na plnění společných vzdělávacích zájmů školy, schopnost respektovat autoritu nadřízených osob, absolvování pohovoru se zaměstnavatelem.

Předpokládaný termín nástupu – 4. 1. 2021. Může se stát, že v mimořádném případě bude možné nastoupit i před tímto datem.

Pracovní poměr bude uzavřen jako záskok za mateřskou dovolenou na dobu určitou.

Nabídky s uvedením kontaktních údajů – telefon, e-mail a se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail info@zsoticka.opava.cz. K případné účasti na pohovoru se zaměstnavatelem budete vyzváni telefonicky.

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
ředitel školy