Oficiální vyjádření vedení ZŠ Otická k nevyhlášení ředitelského volna v pátek 25.9.2020

Vážení rodiče a přátelé naší školy.

Celé odpoledne jsem včera, tj. 22.9.2020 zvažoval všechna pro a proti finálního rozhodnutí vyhlášení ředitelského volna dne 25.9.2020 doporučeného novým ministrem zdravotnictví panem Prymulou. V potaz jsem vzal zejména následující faktory:

1) Chápu důvody, které vedou ministra zdravotnictví k vydání doporučení. Nicméně u nás je situace jiná než ve většině republiky. Okres Opava má proti zbytku republiky nízký počet všech nakažených. Teprve včera jsme přešli z bílého do zeleného semaforu. Dle manuálu dodaného ministerstvem zdravotnictví jsou všechna opatření ve školách až pro oranžový semafor. Ale hlavně, v naší škole nemáme jediného nakaženého ani mezi pedagogickým sborem ani mezi žáky (klepu na všechno dřevěné kolem sebe).

2) Z reakcí pedagogického sboru ZŠ Otická a i na základě svých zkušeností za první tři týdny výuky je zjevné, že výpadek znalostí dětí z loňska je objemově ve spoustě předmětů někde mezi měsícem až dvěma pravidelné výuky. Každý den, který nyní neodučíme, budeme muset později velmi obtížně dohánět. A je vysoce pravděpodobné, že aktuální hygienická situace bude v následujících dnech a týdnech jen a jen horší. Tedy můžeme v budoucnu očekávat větší množství chybějících dětí i pedagogů, než je tomu nyní. Může se dokonce stát, že budeme muset opět přejít na distanční výuku. A každý z nás dobře ví, že distanční výuka je méně efektivní než prezenční výuka ve škole, byť v rouškách.

3) Ředitelské volno jsem plánoval případně vyčerpat v mimořádných situacích, kdyby náhodou došlo k tomu, že z důvodu nákazy vypadne část učitelského sboru a nebude v našich silách objemově zvládnout prezenční výuku ve škole. Vzhledem k tomu, že situace se horší a nevíme, co očekávat, raději bych ředitelským volnem šetřil, než ho plýtval ve chvílích, kdy to ještě není nezbytně nutné.

4) Jsem si také vědom, že existují rodiče, zejména u dětí na 1. stupni, kteří by v případě neexistující páteční výuky museli komplikovaně shánět hlídání svých dětí na pracovní den. Neočekávaným vypsáním ředitelského volna, bychom jim výrazně zkomplikovali situaci. Ani to udělat nechci.

Situaci jsem konzultoval také s dalšími renomovanými řediteli základních škol a výsledek je zhruba 50 na 50 mezi vyhlášením či nevyhlášením ředitelského volna. Vždy rozhoduje individuální situace, a zejména zdravotní stav, na té které konkrétní škole. Ministr zdravotnictví pak v podvečer potvrdil v rozhovoru na ČT, že se jedná opravdu jen o doporučení a pravomoc je plně v rozhodnutí každého ředitele. Na základě výše uvedených důvodů je proto závěrečný verdikt následující:

„V pátek na ZŠ Otická normálně učíme, žádné ředitelské volno se nekoná“.

A navíc, každý rodič, který by si chtěl naplánovat „prodloužený víkend“ nebo nechat dítě odpočinout doma může přece bez problémů své dítě v pátek uvolnit z osobních či zdravotních důvodů a požádat třídního učitele o uvolnění z výuky. V takovém případě samozřejmě rodičům vyjdeme vstříc. Studijní materiály dodáme běžným způsobem přes Školu Online a dětem, které probranou látku projdou a případné úkoly dodají, vždy dáme zpětnou vazbu, co a jak se jim povedlo.

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.

ředitel školy