Aktualizace hygienických opatření na ZŠ Otická ke dni 18.9.

Od 18. 9. 2020 nařizuje ministerstvo zdravotnictví zpřísnění povinnosti nosit roušku. U nás ve škole se to týká všech zaměstnanců školy a žáků nejen ve společných prostorách, ale nyní i při výuce ve třídách na 2. stupni. Žádáme proto všechny žáky, aby se tímto nařízením řídili. Povinnost nosit roušku neplatí pro hodiny tělesné výchovy a některé aktivity v hudební výchově – zpěv, hra na dechové nástroje apod. 
Děkujeme za pochopení

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
ředitel školy

Mimořádné opatření ze dne 17.9.2020