Socializační den 1. stupně

Ve čtvrtek 3. září  se paní učitelky se žáky 2. – 5. tříd během dopoledního pobytu ve škole zaměřili na adaptaci na školu a školní prostředí, věnovali se zapojení všech do kolektivu třídy, činnosti směřovaly k hledání a propojování pozitivních vzájemných vztahů v kolektivu třídy.

Paní učitelky připravily hry na stmelování dobrých vztahů ve třídě,

některé třídy toto dopoledne strávily venku v přírodě a pomocí socializačních her upevňovaly dobré klima třídy.

Magda Krasnokutská, 1. stupeň