Návštěva IPS

Ve čtvrtek 3.9. jsme se třídou 9.A navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání na Úřadu práce v Opavě.

IPS poskytuje informace o

  • síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR
  • možnostech uplatnění absolventů škol v praxi
  • možnostech rekvalifikace
  • situaci na trhu práce.
    Atmosféru doplní fotografie.

L. Martínková, výchovná poradkyně