Adaptační kurz žáků 6. tříd

Ve dnech 2. – 4. září jsme se s žáky 6. tříd zúčastnili třídenního adaptačního kurzu v příjemném prostředí Jeseníků (Malá Morávka, hotel Eden). Zažili jsme společně spoustu zábavných, sportovních, a dokonce i talentových her a soutěží. Co však nejvíce oceňujeme, je  fakt, že se z tříd stal spolupracující a přátelský kolektiv. Všichni se blíže poznali, a to jak žáci se svými třídními učitelkami, tak i vzájemně mezi sebou. Velký dík patří naší spec. pedagožce Mgr. Katce Volné, která program adaptačního kurzu připravila, a také našim pomocnicím, bývalým žákyním, Báře a Anežce Dostálovým. Máme za sebou všichni skvělé zážitky a krásný start do nového školního roku!

Mgr. Jarmila Mádrová