Zahájení nového školního roku pro 2. – 9. třídy

Úterý 1. 9. 2020

Začátek vyučování v 8:00 hodin, vstup do budovy školy od 7:40 h.

Konec vyučování v 8:45 h.

Zahájení školního roku proběhne v kmenových třídách žáků, bude představeno nové vedení školy, třídní učitelé seznámí žáky s bezpečnostními a hygienickými pravidly ve škole.

S sebou: psací potřeby, zápisník a dobrou náladu 🙂

Středa 2.9. – pátek 4.9. – 1. stupeň výuka 4 vyučovací hodiny – do 11:40 h,

                                          2. stupeň 5 vyučovacích hodin – do 12:30 h.

Na Vaše děti se těší pedagogický sbor ZŠ Otická