Prvňáčci – zahájení školního roku

Vážení rodiče,

vzhledem k různým hygienickým opatřením díky výskytu Covidu 19 proběhne první den netradičně.

První setkání s Vašimi dětmi proběhne v úterý 1.9.2020 v 8:55 hodin před hlavním vchodem do budovy naší školy.

Tam budou čekat  paní třídní učitelky a společně s dětmi a Vámi (zákonnými zástupci – max. 2 osoby) půjdete do svých  1. tříd.

Ve třídě proběhne krátké zahájení a představení se.

Ukončení v 9:20 hodin.

Veškeré požadavky  a informace třídních učitelek budou sděleny v úterý.

Školní družina je v provozu od 1.9.2020.

Organizace následujících dní :

středa 2.9.2020 –  výuka 2 vyučovací hodiny – do 9:40 hodin

čtvrtek 3.9.2020 – výuka 2 vyučovací hodiny –  do 9:40 hodin

pátek 4.9. 2020 – výuka 3 vyučovací hodiny – do 10:45 hodin

Poté odchází děti se svou paní vychovatelkou do školní družiny.

Moc se na Vaše děti těšíme.

Mgr. Magda Krasnokutská