Školní online pokladna

Milí rodiče. 

Další novinkou pro školní rok 2020/21 je přechod na tzv. školní online pokladnu. 
Co všechno školní pokladna umí najdete na odkazu: https://www.skolniprogram.cz/modul/skolni-online-pokladna/

Pro jednoduchost se dá říci, že rodič si na náš transparentní účet vloží peníze. Třídní učitelé (pokud budou potřebovat něco zaplatit – např. kino nebo sešity) pošlou informace o platbě rodičům a peníze se stáhnou z kont. Z účtu školy se pak provede příslušná platba.

Vidíme v tom několik výhod pro všechny aktéry ve vzdělávání na naší škole: 
1) Rodiče kdykoli uvidí, jak je s jejich kontem a financemi zacházeno.   
2) Děti už nebudou do školy nosit peníze na jednotlivé platby. Nehrozí tedy, že je ztratí, někdo jim je vezme apod. 
3) Až Vám budou peníze na účtu docházet, systém by Vás měl sám informovat mailem.4) Systém má také několik dalších organizačních a ekonomických výhod pro pedagogy, hospodářské oddělení, ředitele školy i našeho zřizovatele – Statutární město Opava – zejména jde o transparentnost účetnictví a součinnost s aktuální legislativou. 

Škola má pro tento účel zřízený zbrusu nový bankovní podúčet, který je osvobozený od příchozích a odchozích plateb a je provázaný s počítačovým systémem, do kterého jsou již přidáni všichni pedagogové i Vaše děti. Přišel čas, abyste se do systému přidali Vy – rodiče a propojili se se svými dětmi. Každý z Vás dostane přes Školu online mail s návodem pro rodiče, jak se zaregistrovat do systému a jak se propojit se svými potomky, a zároveň dopis, jak školní pokladna funguje. Třídní učitel Vám také pošle identifikační kód školy, abyste se mohli přihlásit do systému. 

Program nabízí více služeb. My jsme se rozhodli zatím pouze pro školní pokladnu. Uvidíme, jak s ní budeme spokojeni a teprve pak budeme (po diskusi s Vámi) zvažovat další případná rozšíření.  
Máte-li své dítě i v naší školní družině, také platba za školní družinu a příslušné kroužky přejde pod tento systém. Navedení družiny proběhne v nejbližší době. 

Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete použít bezhotovostní převod na náš transparentní účet, lze v těchto mimořádných situacích vložit peníze na náš účet složenkou nebo na pobočce ČSOB. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
ředitel školy