ORGANIZACE PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ – 26. 6. 2020

Třídy 1. až  4.  a 6. až 8. – předávání vysvědčení v kmenových třídách podle rozpisu.

  1. U příslušného vchodu třídu čeká TU, dezinfikuje ruce, vybírá chybějící potvrzení a posílá žáky do tříd.
  2. Žáci se již nepřezouvají.

POZOR!  Ti, kteří nenavštěvovali žádnou dobrovolnou výuku, musí přinést POTVRZENÍ o bezinfekčnosti.

HARMONOGRAM – pobyt ve třídě je pouze 15 minut, případné třídní akce mimo budovu školy si TU domlouvají sami – nejsou organizovány školou!

8:00 –  třídy 1. A, B a 2. A, B – příchod hlavním vchodem

8:15 – odchod opět hlavním vchodem společně s TU do parčíku na Vaškově náměstí – RYCHLÉ focení – koordinuje a fotí p. Chrobok

8:30 – třídy 3. A, B a 4. A, B – příchod hlavním vchodem

8:45 – odchod opět hlavním vchodem společně s TU do parčíku na Vaškově náměstí – RYCHLÉ focení – koordinuje a fotí p. Chrobok

8:00 – třídy 6. A, B, C – příchod zadním vchodem z vestibulu

8:15 – odchod opět stejným vchodem – společně s TU – na dvůr vlevo od družiny – focení zajišťuje p. Novák

8: 30 – třídy 7. A, B, C – příchod zadním vchodem z vestibulu

8:45 – odchod opět stejným vchodem – společně s TU – na dvůr vlevo od družiny – focení zajišťuje p. Novák

9: 00  – třídy 8. A, B, C – příchod zadním vchodem z vestibulu

9:15 – odchod opět stejným vchodem – společně s TU – na dvůr vlevo od družiny – focení zajišťuje p. Novák

8: 00 – třídy 5. A, B – příchod bránou zezadu na hřiště

Předání vysvědčení TU a p. ředitelkou,  focení – zajišťuje p. Wojnarová

8: 30 – odchod opět bránou

9:00 – třídy 9. A, B, C – příchod bránou zezadu na hřiště

Předání vysvědčení TU a p. ředitelkou,  focení – zajišťuje p. Wojnarová

9: 30 – odchod opět bránou

Mgr. Hana Štellarová, zástupce ředitele