Volná pracovní místa

Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace

přijme do pedagogického sboru 3 nové kolegy/kolegyně – učitele/učitelky II. stupně základní školy v kombinacích těchto odborností:

český jazyk, matematika, fyzika, pracovní činnosti, tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova

Požadované vzdělání a předpoklady:

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost – splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3, § 4 a § 8 odstavec 1 nebo 3 (umělecké obory) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – předložení originálů dokladů o dosaženém vzdělání k nahlédnutí při pohovoru.

(plná svéprávnost, trestní a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost – nutno doložit před případným vznikem pracovního poměru)

Požadavky zaměstnavatele:

Vysoké pracovní nasazení, znalost práce s počítačem – elektronické vedení pedagogické dokumentace, vstřícné a korektní jednání, příjemné vystupování, schopnost samostatně plnit pracovní úkoly,  pracovní entuziasmus, aktivní přístup k naplňování rozšířené vzdělávací nabídky školy  (třídy s rozšířenou výukou matematiky a třídy se sportovním zaměřením), ochota spolupráce se zaměstnanci školy na plnění společných vzdělávacích zájmů školy, schopnost respektovat autoritu nadřízených osob, absolvování pohovoru se zaměstnavatelem.

Předpokládaný termín nástupu – 25. 8. 2020

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou v souladu s § 23a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky s uvedením kontaktních údajů – telefon, e-mail a se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail hana.stellarova@zsoticka.opava.cz do 22. 6. 2020. K případné účasti na pohovoru
se zaměstnavatelem budete vyzváni telefonicky.

Ivana Jírů, ředitelka školy