Hodnocení žáků na vysvědčení

Vážení rodiče, děkuji Vám za součinnost při vzdělávání Vašich dětí, zejména
pak v náročném období od 11. 3. 2020. Oznamuji Vám, že hodnocení žáků za
druhé pololetí tohoto školního roku budeme realizovat v souladu s vyhláškou
MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém
pololetí školního roku 2019/2020, kterou naleznete v plném znění v níže
uvedeném odkazu na stránkách MŠMT.

Hlavní zásady hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020:

– žák nebude z konkrétního předmětu hodnocen hůře než v 1. pololetí

– zapojení do nestandardní výuky ONLINE může hodnocení jen zlepšit

– nezapojení do nestandardní výuky ONLINE nemůže hodnocení zhoršit

– vždy budeme postupovat v zájmu žáka – přikloníme se k lepšímu hodnocení

– k výslednému hodnocení se může vyjádřit i rodič, když se na vzdělávání
svého dítěte podílel

– nebudeme používat slovní hodnocení

V případě jakýchkoli nesrovnalostí týkajících se hodnocení kontaktujte
ředitelku školy.
Pokud situaci svého dítěte (zvláště u malých dětí) vyhodnotíte tak, že výuku
v domácím prostředí nezvládlo a prospělo by mu ročník projít ještě jednou,
nebojte se přijít a poradit se třeba i o případném opakování ročníku.
Vzhledem k celkové situaci, která nebyla vůbec lehká, budeme i v takovém
případě hledat vstřícné řešení „v nejlepším zájmu dítěte“.

Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020