Učení v čase korony…

Začátkem března jste vy, rodiče, vaše děti i my, učitelé, byli vhozeni do neznámé situace, která se protáhla z původně očekávaných 14 dnů na zbytek školního roku.  Naprostá většina dětí od počátku nebrala toto období jako prázdniny, ale poctivě a aktivně plnila a plní zadané úkoly a pokračují v učivu téměř tak dobře, jako by seděli ve školních lavicích. Vy, rodiče, kromě své práce a vlastních starostí, ještě pomáháte, vedete a motivujete své děti k další práci, čehož si velmi ceníme a moc vám za to děkujeme. Při společné práci vznikají moc pěkné projekty na prvním i na druhém stupni . Osobní kontakt částečně nahrazují videokonference. Všichni se v této době učíme novým věcem. Možná, že děti nepojmou všechno naplánované učivo, ale zase si osvojí jiné dovednosti, naučí se větší samostatnosti a zodpovědnosti za svůj díl práce.

Milí rodiče, chceme vám tímto poděkovat za váš zodpovědný přístup k domácí výuce, trpělivost, spolupráci a také shovívavost k naší různorodě učitelské platformě. Co vše tato doba přinese, ještě nevíme, ale určitě si budeme vážit jedné prosté věci, a to, že můžeme být opět spolu. Moc se už na vaše děti těšíme! Pojďte se tedy podívat, jak jsou vaše děti zručné, nápadité, šikovné a pilné.

Děti na nižším stupni např. vymýšlejí články do vodnických novin, pečou s maminkou nebo babičkou nějakou dobrotu, procházejí se na čerstvém vzduchu, vyrábějí 3D ZOO, špejlové divadlo, sledují hnízdění ptáků, připomínají si velikonoční zvyky, cvičí na louce, ale i ve městě, tvoří různé pracovní listy, projekty na určité téma, myšlenkové mapy, čtou, počítají, točí videa ze svých výletů do přírody, scházejí se na online výuce, kde se nejen učí, ale také si povídají o tom, co zažili, nad čím přemýšlí, co zrovna teď dělají ….

Na vyšším stupni žáci vypracovávají pracovní listy, učí se poznávat např. rostliny a živočichy, pracují s textem, aplikují matematiku do běžného života, tvoří starověký a středověký jídelníček, sledují krátké filmy vztahující se k učivu, vytvářejí prezentace na daná témata, píšou slohové práce, natáčejí krátká videa, a ti nejstarší se věnují tak vážným tématům, jako je např. holocaust.