Výuka

Vážení rodiče, srdečně Vás všechny zdravím a informuji Vás obecně o možnostech částečné, dobrovolné a vzhledem k situaci velmi nestandardní výuky žáků v intencích dokumentů vydaných MŠMT.

Vzhledem k tomu, že dokumenty stanoví povinnost rodičů vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníků do 7. 5. 2020 a v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020, najdete v přílohách informace, které Vám mohou pomoci při zvažování, zda za daných podmínek své děti do školy pošlete nebo nikoli.

Věnujte prosím pozornost zvláště specifikaci osob s rizikovými faktory a pokud takovou osobu máte v rodině, případně je osobou s rizikovým faktorem uvedeným v bodě 2 – 8 specifikace Vaše dítě, pak jej do školy rozhodně neposílejte.

Vaše rozhodnutí, zda svého potomka do školy pošlete či nikoli však není vázáno jen na rizikové faktory, jde o projev Vaší svobodné vůle. Účast dítěte na výuce je zcela dobrovolná, respektive je nepovinná, a případný důvod rozhodnutí o ponechání dítěte nadále v domácí péči v systému „domácí“ výuky nejste povinni škole jakkoli dokládat a toto rozhodnutí bude bez výhrad akceptováno, není nutná žádná omluvenka či zdůvodnění neúčasti ve výuce.

Očekáváme tedy pouze projevy zájmu o tento způsob výuky, a to prostřednictvím předběžného průzkumu a následně prostřednictvím dnes zveřejněného čestného prohlášení, jež naleznete v příloze, případně na stránkách MŠMT (www.msmt.cz) .

S přáním pevného zdraví Vám, Vašim dětem a blízkým

Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy

http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/05/Provoz_skoly_od_vstupu_zaku-1.pdf

http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/05/provoz_skoly_od_vstupu_zaku_-_cestne_prohlaseni_rodice-1.pdf