KORONAVIRUS COVID-19

Vážení rodiče, milí žáci, v souvislosti se situací s rozšiřující se nákazou koronavirem Vás žádám o sdělování pobytu Vašich dětí v zahraničí, zejména v oblastech, o nichž je známo, že jsou zasaženy uvedenou nákazou, případně o sdělení výskytu nemoci a možného ohrožení zdraví Vašeho a Vašich dětí ve Vašem blízkém okolí. Zároveň Vás prosím, abyste v případě sebemenšího podezření na výskyt nemoci postupovali  podle pokynů, jež jsou dostupné v médiích a na internetu – telefonicky o svém podezření informovali lékaře a zamezili možnému přenosu nákazy vlastní dobrovolnou karanténou. Jedná se o mimořádnou žádost korespondující toliko se snahou zastavit šíření možné nákazy, ochránit zdraví Vašich dětí a zaměstnanců školy, nás všech.

Ve školním prostředí se snažíme dodržovat doporučení spojená s ochranou proti šíření koronaviru, prostředí školy desinfikujeme dostupnými dezinfekčními prostředky a jsme v očekávání dodávky prostředků ještě účinnějších. U všech umyvadel byla umístěna dezinfekční mýdla, Vaše děti byly svými třídními učitelkami a učiteli poučeny o důležitosti primární hygieny rukou. Pevně doufám, že se nám nákaza vyhne, udělejme však pro to prosím všichni to, co udělat můžeme.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci v této pro nás všechny nepříjemné situaci

Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy