Přijímací zkoušky

Vážení rodiče, dne 19. 2. 2020 se uskuteční zkoušky zájemců o plnění povinné školní docházky od 6. ročníku ve třídách se zaměřením na matematiku a ve třídách se sportovním zaměřením.

Zkouška z matematiky se koná v naší škole v 8:00 (zájemci se prosím dostaví v 7:45), předpokládané ukončení zkoušky je v 9:00 hodin.

Žáci – uchazeči o zařazení do matematické třídy – si ke zkoušce přinesou běžné psací potřeby, přezůvky, doporučujeme nápoj, případně drobnou svačinku.

Zkouška tělesné zdatnosti či předpokladů pro zařazení uchazeče do sportovní třídy se koná tentýž den od 13:30 hodin v tělocvičně školy. K této zkoušce se uchazeči dostaví vybaveni vhodným sportovním oděvem a sportovní obuví.

Všem žákům přejeme u zkoušek úspěch a dobrou náladu.

Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy