První pomoc na nižším stupni

Během měsíce  listopadu celý první stupeň zažil teoretickou hodinu a poté praktickou hodinu první pomoci.

Kardiopulmonální resuscitaci a základy první pomoci předvedli a žákům 1. stupně pomohli nacvičit studenti Slezské univerzity, oboru zdravotnictví.

Děti především ocenily praktický nácvik.

Žáci a učitelé 1. stupně