Sportovní hry 6.B

Sportovní hry v 6.B se ve středu 6. listopadu nesly v duchu softballu. Přišel nás navštívit pan Zdeněk Mateřanka, mistr ČR a Evropy a zároveň trenér tohoto sportu. Vysvětlil nám pravidla softballu, poskytl nám základní vybavení a jelikož jsme pravidla rychle pochopili, s chutí jsme si zahráli.

Mgr. R. Pilařová