Hlídka mladých zdravotníků – okresní kolo

V pátek 17. 5. 2019 se děvčata, která navštěvují zdravotní kroužek, zúčastnila okresního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Zde musela dokázat, že poskytnutí první pomoci např. při bezvědomí, krvácení, zlomeninách či šoku mají v malíčku. V kategorii starších žáků byly letos nejmladší, přesto se umístily na slušném 5. místě. Nejvíce je potěšil obdiv pracovníků Červeného kříže za skvěle zvládnutí obvazové techniky a pohotové reakce u disciplín jako je chování v šoku a u krvácení. Děkujeme holkám za reprezentaci naší školy a přejeme, ať se jim v jejich zdravotnických aktivitách i nadále daří.

Romana Pilařová