Mladé zdravotnice v akci

Děvčata ze 6.A se intenzivně připravují na soutěž Hlídek mladých zdravotníků a jelikož se soutěž blíží, udělala si „generální“ zkoušku.

Své znalosti a  dovednosti první pomoci mladé zdravotnice předvedly v rámci hodiny přírodopisu v 9.C, a tak si nejen ony, ale také deváťáci mohli připomenout zásady první pomoci v praxi.

Děkujeme paní učitelce Kleinové za odborné rady a figurantům z 9.C za navození reálných situací.

Mgr. Romana Pilařová