Den dětského čtení

V pátek 3. května se naši nejmladší připojili k projektu evropského čteníKluci a holky z 5.B měli společně s dětmi 1.B třídy čtenářské odpoledne.

Nejprve si všichni popovídali o svém vztahu ke knížkám, poté páťáci představili své oblíbené knihy.

Hlavní částí bylo předčítání knih ve skupinkách, do kterých se  prvňáčci rozdělili podle titulů, které je oslovily.

V závěru si prvňáčci vytvořili pětilístek o knize a nakreslili obrázek k danému příběhu – zpracovali pracovní list.

Předčítání, naslouchání a zájem o knihy s dětskými příběhy potěšil nejen nás učitelky, ale i páťáky, kteří se zapojili do této aktivity.

Katka Ritzová a Magda Krasnokutská