Příprava předškoláků

  • 3. setkání s předškoláky
  • zaměřeno na matematickou gramotnost
  • počítání, určování pořadí, počítání fazolí
  • sledování stejných a rozdílných tvarů
  • dopočítávání, porovnávání

         A úsměv na tváři !

 Magda Krasnokutská, Katka Ritzová, Adéla Komárková