Přírodovědná soutěž

V pátek 14. prosince proběhl 10. ročník Přírodovědné soutěže určené pro žáky 9. tříd ZŠ okresu Opava pořádané studenty a vyučujícími Mendelova gymnázia. Naši školu reprezentovala 2 družstva z 9.C ve složení Vít Pfleger, Jakub Knitl, Michal Grufík a Jonathan Sandtner, Jakub Šindler a Veronika Holubová. Soutěžící si ověřili své znalosti z fyziky, chemie, biologie a ekologie nejen ve vědomostních testech, ale také v praktických laboratorních cvičeních.

Z 20 družstev z 11 základních škol skončil tým Jonathana Sandtnera na 6. místě a tým Vítka Pflegra na bronzovém 3. místě.

Všem šesti mladým přírodovědcům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

L.Lyková

…pokud chcete vidět, jak Jonathanovi krásně „štěknul“ vodík, podívejte se na stránky MGO    https://www.mgo.opava.cz/2018/12/16/prirodovedna-soutez-2018/