Den profesí

„Nejlepší vzdělání, které můžete dostat, je pozorovat opravdové mistry při práci.“ (Michael Jackson)

americký zpěvák 1958 – 2009

 

Dne 25. 9. 2018 proběhl na 2. stupni projektový den – Den profesí (již po desáté).

Žáci se rozdělili do skupin a seznámili se s pracovním prostředím.

Děti 6.. 7. a 8. tříd vytvořili 10 skupin přibližně po 25 žácích. Navštívili se svým pedagogickým dozorem střední školy v Opavě, které poskytují odborné vzdělání. Na jednotlivých SŠ jim byly představeny obory, které vyučují a jsou zakončené výučním listem nebo maturitou.

Žáci 9. tříd se seznámili s provozem a s profesemi přímo ve firmách – MODEL OBALY, OSTROJ OPAVA A

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O. PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NOŠOVICE.

Jeden žák 9. třídy napsal:

Ve firmě Hyundai to bylo skvělé. Nejvíc se mi líbili roboti, kteří svařovali, montovali a přenášeli díly na určené místo. Po celé době této exkurze jsme se vozili na elektřinou poháněném vláčku. Na krku jsme měli přijímač zvuku, do kterého byly zapojené sluchátka, kterými byla komentovaná exkurze. Bylo to super.

Chci poděkovat všem SŠ a firmám za možnost poznat jejich pracovní prostředí i kolegům za doprovod žáků

Atmosféru Vám přiblíží fotografie.

Střední odborná  škola logistická

Střední průmyslová škola stavební

Střední škola hotelnictví a služeb