Třídění hliníku

Vážení rodiče,

v loňském školním roce 2017/18 naši žáci vytřídili celkem 1210 kg hliníku. Ze všech opavských škol, které se soutěže zúčastnily, jsme vytřídili největší množství a získali finanční odměnu od Magistrátu města Opavy ve výši 3 000 Kč. Také v přepočtu množství hliníku na žáka jsme získali 1. místo a tedy finanční odměnu 4 000 Kč. Za hliník jsme ze sběrny získali částku 16 970 Kč. Celková získaná částka tedy činí 23 970 Kč.

Velmi si vážíme nejen Vaší spolupráce, ale také toho, že nám pomáháte děti vést ke třídění odpadu.

A jak s financemi naložíme:

Částka 3 000 Kč bude věnována pandě červené v ZOO Ostrava.

Žáci na 2.stupni byli vyhodnoceni podle počtu vytříděných kilogramů a nejlepší čtyři třídy čekají týdenní pobyty v přírodě, na které naše škola získala dotaci z grantu Ministerstva životního prostředí:

místo – 8.B (9 876 g/na žáka)
místo – 8.C (5 943 g/na žáka)
místo – 9.B (5 187 g/na žáka)
místo – 7.C (2 156 g/na žáka)

Ostatní finance budou využity jako příspěvek na dopravu žákům na 1.stupni na environmentální akce (lesní pedagogika, ZOO apod.).

I ve školním roce 2018/19 budeme hliník třídit – bližší informace obdržíte.

Ještě jednou velmi děkuji.

Pavla Hanková