Výsledky přijímacího řízení 2018 třídy s rozšířenou výukou matematiky

Letos měla tato třída 27 žáků. V prvním kole se 17 z nich dostalo na obě vybrané střední školy, 8 na jednu a jen dva žáci dávali odvolání na obě gymnázia. Na řadě škol obsadili v prvním kole přijímacích zkoušek přední místa.
První místo na Maserské škole v Rýmařově, na SPŠ stavební v Opavě, na SPŠU v Opavě – na informační technologii i na oboru strojírenství.
Druhé místo na SŠHS.
3.,7.,11.,12.,14. místo na MGO a 3.,11.,12. na Slezském gymnáziu v Opavě.
Po prázdninách půjde 14 z nich na gymnázia, 5 na informační technologii a 4 na strojírenství na SPŠU, 2 na SPŠ stavební, 1 na OA a 1 na Masérskou školu v Rýmařově. Ať se jim daří i tam.
Mgr. Jana Světlíková