Mumie světa

Jakou záhadu skrývá Burnsova sbírka? Proč se bojovníkům zmenšovaly hlavy? Co jsou a jak vypadají incké mumie?


Všechny odpovědi na tyto otázky jsme získali 11.června, jelikož jsme navštívili výstavu Mumie světa. Ta přináší fascinující poselství o dávných kulturách a civilizacích. Originální mumie a další artefakty byly zapůjčeny ze světových muzeí, univerzit, vědeckých organizací a soukromých sbírek. Výstava svým rozsahem, historickou a vědeckou hodnotou nemá ve světě obdoby. Jedná se o největší a nejucelenější sbírku mumií na světě.

Na výstavě Mumie světa žáci nahlédli do života lidí z různých dějinných epoch a oblastí světa včetně Evropy, Jižní Ameriky nebo starověkého Egypta. Odhalili nečekaná tajemství o kulturách a civilizacích dávno minulých.
Dozvěděli se o pohřebních rituálech jihoamerických indiánů či o zapomenuté kryptě v Německu, která uchovala těla celé šlechtické rodiny.
Výstava nadchla nejen milovníky historie, ale i ty, kteří mají rádi různé záhady a zajímavosti.

Fotografie: Školní akce