Výlet druháčků s panem ornitologem

Když nám paní učitelka řekla, že jedeme za panem ornitologem, jen tři z nás tušili, co to slovo znamená. O to více jsme se těšili, když jsme se dozvěděli, že to bude výlet do CHKO Turkov, tedy výlet do přírody.
A že jsme toho hodně zažili! – Lovili jsem z tůňky žáby a pulce, pozorovali mladé sýkorky v budce, poznávali hnízda různých ptáčků, ale i hnízdo sršně a čmeláka. Pojmenovávali jsem stromy, rostliny, sundávali choroše ze starého stromu a ptali se a ptali…
Odvezli jsme si tak nejen nové znalosti, zážitky, ale mnozí z nás i kousky přírody 

Děkujeme panu Závalskému za krásnou exkurzi.

Žáci 2.B a Pavla Hanková a Blanka Kokořová