Vítězství v projektu Grab the reader (zisk anglických knih do knihovny)

Nadační fond The Prague Peak Education Fund podporuje zvyšování kvality výuky anglického jazyka na školách. Každým rokem vypisuje soutěž na získání zjednodušené četby v anglickém jazyce. Každá přihlášená škola musí předložit svou vizi fungování anglické školní knihovny a zpracovat plán jedné vyučovací hodiny. Ta musí být zaměřena na práci s textem a má rozvíjet jazykové dovednosti jako např. čtení s porozuměním, mluvení nebo poslech. Vybraná škola pak získává příspěvěk na nákup knihovničky a možnost nákupu 60ks knih z řady Macmillan readers.
V letošním roce proběhl již sedmý ročník, do kterého se přihlásilo 70 základní škol a gymnázií z celé České republiky. Zpracovaný projekt naší školy porotu zaujal a zařadila nás tak mezi tři vítězné školy.
Knihovnu budou využívat jak vyučující, kteří mohou četbu zprostředkovat žákům v hodinách, tak žáci samotní, kteří si mohou knihy půjčovat domů.
K. Staňková