Návstěva Terezína

Jak vhodně doplnit výuku? Proč se nevydat do Litoměřic? Dlouhá historie, sídlo biskupství, centrum českého vinařství, cenné architektonické památky, spojitost s Karlem Hynkem Máchou – to vše jsou důvody, proč Litoměřice rozhodně nevynechat. Exkurze do královského města vhodně doplní výuku českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a dalších předmětů. A proto se tam taky vydali žáci 9.B 23.května.

Jejich hlavním cílem bylo ovšem hlavně nedaleké město Terezín.