Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě

Naše škola již několik let úspěšně spolupracuje se Slezskou univerzitou v Opavě, s Fakultou veřejných politik.

V rámci této spolupráce jednak studenti Ústavu ošetřovatelství navštěvují naši školu v rámci svých praxí a prezentují žákům našich 8. ročníků některá závažná témata týkající se péče o zdraví…více v akcích školy