Sbírám, sbíráš, sbíráme aneb hliník se odstěhoval na Otickou

Od letošního roku se do sběru hliníku zapojil také vyšší stupeň pod vedením p. uč. Světnické a Staňkové. Třídy soutěží mezi sebou a odměnou je týdenní pobyt pro celou třídu v příštím školním roce, a v případě, že by zvítězila devítka, pak finanční příspěvek na závěr školního roku. Sbírají se hliníková víčka a plechovky.

A žáci do toho šli opravdu s vervou! Sběr hromadí ve třídách a jednou měsíčně ho pak v určený den odevzdají p. uč. Světnické, která zkontroluje jeho „pravost“, třídí ho, kompletuje a váží. A jaké jsou prozatímní výsledky? Na průběžném 1. místě je třída 7.B s 1720 kg na žáka.

M. Světnická a K. Staňková