Poděkování rodičům a žákům

Milí rodiče a žáci,

Vaší pomoci si jako škola nesmírně vážíme a moc Vám za ni děkujeme.

Zakoupením sbírkových předmětů jste pomohli částkou 5.900,-

Rozdělení finančních prostředků se dozvíte na stránkách www.zivotdetem.cz nebo www.facebook.com.

S úctou a velkým poděkováním ZŠ Otická a organizace Život dětem o.p.s.