Pravěk

Žáci 6.A v pátek 3.11. předváděli svým spolužákům, jak by si představovali život pravěkých lovců… dále viz akce školy