Projekt o první republice

Dne 24. 10. 2017 proběhl na naší škole projekt žáků 9. tříd (Akční skupiny) o první republice pro žáky 6. tříd. Akční skupina má za úkol mimo jiné vymýšlet různé projekty pro nižší ročníky za účelem rozšíření znalostí.

Tento den byl zaměřen na 28. října, což je Den vzniku samostatného Československého státu. Žáci si připravili prezentace na různá témata spjaté s první republikou. Projekt měl dvě části – 1. část se konala ve škole a šesťáci byli seznámeni s životem lidí před, za a po válce. Učiněnotak bylo pomocí 4 prezentací (kultura, první sv. válka, průmysl a politika). 2. část zahrnovala procházku po Opavě s cílem prohlédnout si budovy postavené za první republiky(stará Breda, Knihovna Petra Bezruče, Obecní dům a rektorát Slezské univerzity). Tam na šesté třídy čekaly připravené hry s tématikou těchto budov. Například u staré Bredy se děti rozdělily do skupin a hrály obrázkovou štafetu, nebo na Slezské univerzitě luštily, opět po skupinkách, kvízy. Se svými třídními učiteli obešli všechna stanoviště a poté
se všichni vrátili zpět do školy.

Den poté deváťáci rozeslali zpětnou vazbu jak pro žáky, tak i pro učitele. Podle ní jsme usoudili, že měl tento projekt úspěch. Nyní vymýšlíme další akce, na které se mohou žáci naší školy těšit.

Napsala: Kateřina Jahodová a Nikola Hřebíčková