Pomáháme pejskům

Pomáhejme pejskům

Žáci z akční skupiny ze 7. C a 9. A třídy naší školy vyhlásili v měsíci říjnu sbírku na pomoc psímu útulku v Opavě.
Připravili propagační plakát a letáčky, které předali všem žákům školy.
Zároveň byl uspořádán den „Pes – nejlepší přítel člověka“ pro všechny žáky na 1. stupni.
Děti tak měly možnost shlédnout ukázky z výcviku psů – AGILITY, seznámily se s postupy výchovy a péče o psy a také s náročnou průpravou psa ve službách Policie ské republijky.
Výtěžek sbírky školy pak naši čtvrťáci předali při návštěvě psího útulku v městských sadech.
Děkujeme všem zapojeným žákům, podle vašich zpětných odpovědí se  akce líbila, takže tuto charitativní výzvu opět v budoucnu zopakujeme.

Akční skupina + Adéla Komárková + Hana Štellarová